На живо

Семинара може да гледате и на вашия мобилен телефон или таблет.

При проблеми с визуализацията моля използвайте следния адрес:
https://player.neterra.tv/apis/playerFlash.php

Полезна икономическа информация можете да намерите във финансовите продукти на АПИС:

- Апис Финанси

- Евро Финанси

- Tax & Financial Standards