ОНЛАЙН участие в обучителния семинар по GDPR (проект SMEDATA II с координатор КЗЛД)

от 9.30 ч. до 17.30 ч.

Проект "SMEDATA II: Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани" е финансиран по програма "Права, равенство и гражданство" на Европейския съюз с номер на договор 101005747 – SMEDATA II – REC-AG-2020 / REC-RDAT-TRAI-AG-2020.

Повече информация за обученията можете да получите на тел. 02/9804827 и 9239800 от представител на "Апис Европа" АД – една от организациите партньори, ангажирани с подготовката на събитията.